Adatvédelmi irányelvek

Melyben tájékoztatjuk Önt, mint honlapunk látogatóját, valamint szolgáltatásaink igénybe vevőjét weboldalunk adatkezelési és adatvédelmi szabályairól.

 1. Milyen alapelveket követünk adatkezelésünk során?

Weboldalunk az adatkezelése során alábbi alapelveket követi:

 1. a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az Ön számára átláthatóan kezeljük.
 2. a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtjük és azokat nem kezeljük a célokkal össze nem egyeztethető módon.
 3. az általunk gyűjtött és kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak, valamint csak a szükségesre korlátozódnak.
 4. Weboldalunk minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az általunk kezelt adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek, a pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljük vagy helyesbítjük.
 5. a személyes adatokat olyan formában tároljuk, hogy Ön csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig legyen azonosítható.
 6. megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítjuk a személyes adatok megfelelő biztonságát az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szemben.

Weboldalunk az Ön személyes adatait  

 • nem gyűjti, nincsenek olyan funkcióink vagy egyéb szolgáltatásaink amely esetén számunkra adatot kellene benyújtania – megadnia.

 

 1. Kik vagyunk?
Székhely: 8600 Siófok, Tanácsház utca 15/B 4/1.
Honlap: www.siofokielet.hu
Kapcsolattartás: email, telefon
Postacímünk: 8600 Siófok, Tanácsház utca 15/B 4/1.
Telefonszámunk: 06 70 240 0504
E-mail címünk: in**@si*********.hu, sa***@si*********.hu
   
   

 

 1. Mik azok a sütik és hogyan kezeljük őket?

A sütik (cookie-k) olyan kisméretű adatfájlok (továbbiakban: sütik), amelyek a weboldalon keresztül a weboldal használatával kerülnek az Ön számítógépére úgy, hogy azokat az Ön internetes böngészője menti le és tárolja el. A leggyakrabban használt internetes böngészők (Chrome, Firefox, stb.) többsége alapbeállításként elfogadja és engedélyezi a sütik letöltését és használatát, az viszont már Öntől függ, hogy a böngésző beállításainak módosításával ezeket visszautasítja vagy letiltja, illetve Ön a már a számítógépen lévő eltárolt sütiket is tudja törölni.  A sütik használatáról az egyes böngészők „súgó” menüpontja nyújt bővebb tájékoztatást.

Vannak olyan sütik, amelyek nem igénylik az Ön előzetes hozzájárulását. Ezekről weblapunk az Ön első látogatásának megkezdésekor ad rövid tájékoztatást, ilyenek például a hitelesítési, multimédia-lejátszó, terheléskiegyenlítő, a felhasználói felület testreszabását segítő munkamenet-sütik, valamint a felhasználó-központú biztonsági sütik.

A hozzájárulást igénylő sütikről – amennyiben az adatkezelés már az oldal felkeresésével megkezdődik – a weboldalunk az első látogatás megkezdésekor tájékoztatja Önt és kérjük az Ön hozzájárulását.

Weboldalunk nem alkalmaz és nem is engedélyez olyan sütiket, amelyek segítségével harmadik személyek az Ön hozzájárulása nélkül adatot gyűjthetnek.

A sütik elfogadása nem kötelező, a weboldalunk azonban nem vállal azért felelősséget, ha sütik engedélyezése hiányában a weblapunk esetleg nem az elvárt módon működik.

 

Milyen sütiket alkalmazunk?  

TípusNévHozzájárulásLeírásCél 
rendszer sütik nem igényela webes alkalmazás tűzfalának session sütije, amely a kereszthivatkozások elleni visszaélés

 

megelőzésére szol-

gál

honlap működé-

 

sének biztosítása

 
nyomkövető

 

süti

 igényelszemélyre szabáshozÖn beállításainak megjegyezése

 

szolgáltatásunk

hatékonyságának növelése

 

 

 

nyomkövető

 

süti 

(harmadik féltől származó)

  

 

 

nem igényel

új session-ök és

 

látogatók azonosítására,  a Google

Analytics webes nyomkövető szolgáltatás ment le

a weboldal látogatása során

 

harmadik személyek (pl. Google)

szolgáltatásaihoz kapcsolódik 

 

 

A harmadik féltől származó sütiről (third party cookie) részletesen itt https://www.google.com/policies/technologies/types/,   az adatvédelemről pedig itt https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=hu olvashat

 

 1. Mit kell tudni még a honlapunkkal kapcsolatos adatkezelésünkről?
 • Honlapunkon nincsen regisztrációra lehetőség, így nincsen olyan indok amellyel weboldalunk bármilyen adatot bekérhetne Öntől.

 

 1. Mit kell tudni direkt marketing és hírlevél célú adatkezelésünkről?
 • Honlapunk nem él direkt marketing és hírlevél módszerekkel.

 

 1. Mit kell tudni a nyereményjátékokról?
 • Weboldalunk nem rendez nyereményjátékokat.

 

 1. Egyéb adatkezelési kérdések
 • Nem kezelünk semmilyen adatot Önről sem mi, sem pedig a weboldalunkat üzemeltető MDR tárhelyszolgáltató.

 

 

 1. Melyek az Ön jogai és jogorvoslati lehetőségei?

 

Ön az adatkezelésről

 • tájékoztatást kérhet,
 • kérheti az általunk kezelt személyes adataik helyesbítését, módosítását, kiegészítését,
 • tiltakozhat az adatkezelés ellen és kérheti adatai törlését valamint zárolását (a kötelező adatkezelés kivételével),
 • bíróság előtt jogorvoslattal élhet,
 • a felügyelő         hatóságnál      panaszt           tehet, illetve eljárást            kezdeményezhet (https://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html).

Felügyelő Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

 • Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
 • Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
 • Telefon: +36 (1) 391-1400
 • Fax: +36 (1) 391-1410
 • E-mail:ug*************@na**.hu Honlap:https://naih.hu/

Az Ön kérelmére tájékoztatást adunk az Ön általunk kezelt, illetve az általunk – vagy a megbízott adatfeldolgozónk által – feldolgozott

 • adatairól,
 • azok forrásáról,
 • az adatkezelés céljáról és jogalapjáról

Mivel weboldalunk nem gyűjt Öntól-Önről semmilyen adatot, nincs helye semmilyen adatkezeléssel kapcsolatos panasztételnek.

Ha bármilyen panasza mégis lenne,  egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – keresse meg szerkesztőségünket.

 

 1. Melyek a főbb irányadó jogszabályok tevékenységünkre?
 • a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR)
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény – (Info tv.)
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény – (Eker tv.)
 • az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény – (Ehtv)
 • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fogyv tv.)
 • a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény. (Pktv.)
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008.

évi XLVIII. törvény (Grtv.)

 

 1. Adatkezelési tájékoztató módosítása

Weboldalunk fenntartja magának a jogot jelen Adatkezelési tájékoztató módosítására, amelyről az érintetteket megfelelő módon tájékoztatja. Az adatkezeléssel kapcsolatos információk közzététele a https://siofokielet.hu/adatkezelesi-tajekoztato/ weboldalon történik.

Siófok, 2021.01.01.